مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی: هم‌اینک ۱۸ هزار و ۱۹۵ نفر از شهروندان ساکن نقاط مختلف این استان که بیکار هستند زیر پوشش بیمه بیکاری بوده و خدمات مرتبط با آن را دریافت می‌کنند

البته تعدادشون خیلی بیشتره برادر، اینقدر بیکار داریم که میتونیم صادر کنیم ژاپن اونجا برق تولید کنن