رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی:
مدارک نمایندگان فعلی مجلس برای ثبت‌نام در انتخابات باید کامل باشد

لازم به ذکر است که لطفا مدارک تحصیلی تقلبی و جعلی و این حرفا هم نباشد که باز آبروریزی نشه‌ها