آلودگی هوا بیش از ۲ هزار نفر را در خراسان رضوی به اورژانس فرستاد

۲هزار نفر که چیزی نیست، اصلا سلامت مردم مهم نیست که! چونکه اصولا دانشجویان آب‌شش دارن، کارمندا که اصلا تنفس نمیکنن، اتوبوس‌هامونم کاملا استانداردن، دلفینا هم که پرواز میکنن