هر ماه در خراسان رضوی ۴۰ تا ۵۰ نفر به «ام اس» مبتلا می‌شوند

به خاطر کیفیت خوب زندگیه دیگه! البته هر ماه تعداد زیادی از مردم هم به زیر خط فقر منتقل میشن، راه حلی ندارین؟