مدیرکل آموزش و پرورش خراسان‌رضوی: نباید زیاد به سمت تعطیلی مدارس برویم، هزینه یک روز فعالیت مدارس استان تنها با در نظرگرفتن حقوق ثابت معلمان، در حدود ۱۷میلیارد تومان است.

آره به نظر میرسه اگه بذاریم بچه‌های مردم مریض بشن به صرفه تره! به لطف سیستم آموزشی با کیفیت و جذاب مدارس، بچه‌ها که از این تعطیلی‌ها خیلی خوشحالن