دو فردی که مشخص شد شهادتشان در دادسرای مشهد  برعلیه یکی از طرف‌های دعوا کذب بوده با رای قاضی به جای تحمل حبس به حفظ چند سوره از قرآن کریم، تهیه یک مقاله در مزمت شهادت دروغ و ۴۰ روز شرکت در نماز جماعت محکوم شدند.

این حکم‌ها خیلی جذابه ولی خوندن قرآن و شرکت در نماز جماعت نباید جریمه یک کار اشتباه باشه! اگر جریمشون باعث خدمت به مردم  بشه و اقلا یکم متنبه هم بشن خیلی بهتره