مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: درحال حاضر تردد خودروها، مهمترین عامل آلودگی شهر مشهد است

بنزین گرون شد که مردم از ماشین کمتر استفاده کنن ولی بازم مثل همیشه بنزین برنده میشه، چون کیفیت حمل و نقل عمومی مشکل جدی داره و نمیخوان قبول کنن