معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد: عملکرد شهرداری مشهد طی ۲ سال گذشته نمونه خوبی در عمل به منویات رهبر انقلاب است و این الگو باید تداوم پیدا کند.

الان یعنی شهرداری مشهد نمونه بارز عمل به منویات مقام معظم رهبریه؟! کاش میگفتین تو چه زمینه‌ای؟! یعنی موضوع گرانی حمل و نقل و انتصاب مدیران سیاسی و حزبی و پختن شله و … عمل به کدوم یکی از منویاته؟!