مصطفوی کواکبیان در نشست « بررسی تحولات اجتماعی و آینده» در دانشگاه فردوسی مشهد: مجلس دهم حزبی نیست؛ برخی نمایندگان در حوزه انتخاباتی‌شان راهنمای چپ می‌زنند اما در مجلس به راست می‌پیچند.

آره بابا میدونیم؛ حزبی ماییم حزبی اون کارگر و راننده تاکسی هستن وگرنه شما که اصلا نمیدونین اصلاح طلب و اصولگرا چیه