رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: گردشگری سلامت همچنان بی‌سامان است

نه آقا بی سامان نیست یه عده دارن بیماران غیر ایرانی رو با هزینه های عجیب درمان میکنن! بیماران ایرانی هم فقط باید دعا کنن خدا شفاشون بده چون پول ندارن