مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد: در کشور شاهد افزایش قیمت سوخت بوده‌ایم اما قرار نیست این امر منجر به افزایش بهای بلیت اتوبوس در مشهد شود.

یکی به مدیرعامل اتوبوسرانی بگه اتوبوس اصلا بنزین مصرف نمیکنه! در ضمن شما قبل گرونی بنزین زحمت افزایش بها بلیت اتوبوس در مشهد رو کشیدین دیگه چرا سر مردم منت میزارین؟