مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: حکم جریمه فروشگاه رفاه به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان صادر شد

شما ببینین چقدر تخلف کردن که ۲ میلیارد جریمه شدن! حالا این ۲ میلیارد تو جیب کی میره؟هیچ حراجستونی بی علت نیست