سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد: با توجه به کمبودهای موردی در خصوص بعضی موارد در خصوص این نوع انسولین نیز کمبود موقت بوجود آمده است

ولی تحریم ها هیچ تاثیری تو زندگی ما نداره، اصلا مگه کسی انسولین استفاده میکنه؟ خب مشکل خودشه پس!!