استاندار خراسان‌رضوی: هوشمندشدن مدیریت در استان می‌تواند به بهبود بهره‌وری در این حوزه بینجامد

بله کاملا درسته فقط به شرطی که مسئولین به کمک فامیلاشون مدیریت رو هوشمند نکنن!