رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: در ارتباط با روح‌الله زم کسی در مشهد دستگیر نشده است

تازه میخواستیم تیم‌های تروریستی و مرتبطین روح‌الله زم رو تقصیره زائرین بندازیم ها که متاسفانه کسی دستگیر نشده دیگه