مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حالی نشست خبری خود را در مشهد برگزار کرد که تعداد خبرنگاران(۱۰نفر) از مسئولین داخل جلسه کمتر بود !

کاش حداقل یه خبرنگار دیگه پیدا میکردین میشدن ۱۱ تا ! اینجوری به جای نشست خبری میتونستین دور هم یه فوتبالی بزنین