معاون استاندار و فرماندار مشهد:از مدیرانی که به جلسات شورای اداری شهرستان حضور پیدا نمی‌کنند و مدیرانی که حضور دارند و خواب هستند یا موبایلشان بازی می‌کنند گله‌مندم

بیاین مثبت اندیش باشیم، اونایی که خوابن خیلی خدمت کردن خسته شدن اونایی هم که با گوشیشون بازی میکنن از معاون سابق شهردار یاد بگیرن که تو جلسات جواب زن و بچشو نمیداد ولی خب بعدش جواب دندان شکنی به خبرنگاران داد! به نظر شما چرا مدیران یا خوابن یا با گوشیشون بازی میکنن؟