پرت شدن یک پژو۲۰۶ به داخل یک چاله در بلوار الهیه مشهد با وجود موانع کنار خیابان!

یه بارم پیمانکار کارشو درست انجام داده و موانع رو گذاشته شوماخر های مشهدی اینجوری هنرنمایی میکنن! چجوری تونستی اینقدر دقیق ماشینو بندازی تو همچین چاله‌ای