مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به قیمت تخم مرغ ۱۰ هزار تومانی در بازار: این قیمت واقعی است و از ضرر و زیان تولیدکنندگان جلوگیری می‌کند، هر چند زیان ماه‌های گذشته را که عرضه زیر قیمت مصوب بود، جبران نمی‌کند

یه چیزی هم بدهکار شدن مردم! به نظرتون این قیمت برای تخم مرغ منصفانه است؟ با این گرونیا دیگه تخم مرغ با نون سنگک غذای اعیونی به حساب میاد!