محمود امانی بنی به‌عنوان مدیرکل جدید فرودگاه‌های خراسان‌رضوی معارفه و از تلاش‌های محمدباقر قاسم زاده تقدیر شد

ظاهرا تو خراسانرضوی قحط‌الرجال وجود داره که داریم از کرمان و هرمزگان مدیر وارد میکنیم!