رئیس اداره محیط زیست، سلامت و ایمنی شهرداری مشهد: در مهر ماه سال جاری سه هزار و ۴۴۴ مورد تخلف زیست محیطی در مشهد به ثبت رسید

با همین فرمون بریم جلو نهایتا ۵ سال دیگه بشه تو این شهر زندگی کرد، اینایی هم که میگن شهر مال همه‌اس و به آیندگان هم تعلق داره فقط شعار میدن