رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی: بر طبق اعلام مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان استان خراسان رضوی توانستند در مرحله نهایی المپیادهای علمی دانش آموزی کشور در سال ۹۸ تعداد ۳۲ مدال رنگارنگ را به خود اختصاص دهند

دمشون گرم پرچم مشهد رو بردن بالا، حالا نوبت مسئولین هست که با حمایت از جوانان، آینده شهر رو بیمه کنن