رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد:احتمال افزایش چند درصدی قیمت بخاری وجود دارد

همه گرون کردن شما هم گرون کنین اصلا اونی هم که پول نداره واسه خرید بخاری بره از سرما بمیره