رئیس‌پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی: نسبت به سال گذشته، در خصوص قتل، 34 درصد افزایش وقوع و 60 درصد افزایش کشف داشته‌ایم. 55 درصد این قتل‌ها در نزاع اتفاق می‌افتد

به این میگن پیشرفت! بعد شما که پلیس پیشگیری هستین دقیقا چیکار میکنین؟ فقط پیشگیری از روابط دختران و پسران؟