سال قبل استان‌های فارس با ۷۴۴ نفر، خراسان رضوی با ۶۸۲ نفر و تهران با ۶۵۶ نفر بیشترین تعداد کشته های ناشی از حوادث رانندگی را داشته‌اند

همچنان در رکورد زنی پیشتازیم…مشکل از جاده‌هاست؟کیفیت خودروها ؟ پلیس راهور یا رانندگی مردم؟ یا شاید هم زائر