معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی: ۴۳ درصد شهر مشهد جزو موقوفات آستان قدس رضوی است و ۶۰درصد حریم این شهر نیز اراضی موقوفه است

یعنی تقریبا نصف زمین های مشهد دست آستان قدس هست! این زمین ها معمولا دیواری بلند دارد و تابلویی واضح تا همگان بدانند این املاک در اختیار مردم قرار نخواهد گرفت