روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی :در حال حاضر ذخایر خونی موجود سیر نزولی یافته که با ادامه این روند در روزهای آتی، پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی با چالش مواجه خواهد شد

چرا همیشه ذخایر خونی ما کمه! یه آمار بدین ببینیم مردم ما نسبت به بقیه کشور چقدر خون اهدا میکنن چون ما همیشه مشکل #کمبود خون داریم ولی بقیه ندارن