براساس مرکز آمار ایران: شاخص فلاکت در خراسان رضوی به ۶/ ۵۰ درصد رسید، این رقم در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۲/۵ برابر افزایش نشان می‌دهد.

نقد این خبر با شما… البته میدونین که اینا همه تقصیر زائر