در حالى كه تمام بليط‌هاى كنسرت هوروش بند در خراسان رضوى فروش رفته بود به دليل تصميم مسئولين کنسل شد!

فروش بلیط که مهم نیست! وقت مردم هم مهم نیست! ناراحتی مردم هم مهم نیست! اون چیزی که در موضوع کنسرت در خراسان مهمه نظر گروه فشاره.