آگهی جالب و تحقیرآمیز در سايت دیوار!!
درسته غلط املاییش زیاده ولی خب درست گفته دیگه! حرف حق تلخه؟تازه ۲۰۰ میلیون هم بشه مردم حریص تر میشن.