آیت الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد:مردم گوشت ندارند بخورند و اولیات زندگیشان اداره نمی‌شود و کار هم به مدیریت و مسئولیت شما سپرده شده است؛ شما چه کار می‌کنید. مرز مملکت دست کیست که گوسفند قاچاق می‌کنند؟ .

ما هم دقیقا نمیدونیم دست کیه چون هیچکس قبول زحمت نمیکنه!مثل اینکه «شیش در رو بسته حسنی،یک در رو نبسته حسنی»