سینماهای جدید مشهد در سایه عدم نظارت در حال فروش بلیت ۵۰هزارتومانی در روزهای نیم بهای سینماهای ایران هستند! .
دیگه «وی آی پی» بودن یه مسائلی هم داره،هرکه بامش بیش برفش بیشتر. مشهد تو همه چیز قانون خاص خودشو داره انگار.