توهين و اتهام زنی کریمی قدوسی نماینده تندرو مشهد به رييس جمهور!
آن‌قدر دور و بر روحانی را جاسوس فراگرفته که اگر او از سفر بشار اسد به تهران خبر داشت، ممکن‌بود هواپیمای اسد توسط اسراییل و آمریکا در سفر به ایران نابود شود!


میگن کریمی قدوسی از صبح که فهمیده دیگه دوره بعد نمیتونه کاندیدای مجلس بشه داره تموم تیراشو خرج میکنه .