بزرگراه شهید کلانتری مشهد!!

هیچوقت به توانایی یک مشهدی شک نکنید! رعایت قوانینو مقررات اولویت همه همشهریان محترمه واقعا!