فضای نشست خبری امروز شهردار مشهد به قول آقای شهردار به شدت فان بود و به گفته مجری برنامه از زمان کاشف الملک تا الان اینجور نشست خبری شادی نداشتیم.

البته تو این فضای شاد عده‌ای هم هستند که از آب گل آلود ماهی میگیرن و‌ میگن این کارها در شان شهردار کلان شهر نیست ولی باید بهشون بگیم برای شما همون شهردار اخمو خوبه نه شهردار شاد و جوان.