صبح امروز بر اثر سانحه رانندگی در محدوده میدان تلویزیون مشهد یک نفر جان خود را از دست داد .

بله دیگه وقتی پراید رو در ۴۵ دقیقه میخریدین نمیدونستین در ۴۵ ثانیه افراد رو میفرسته اون دنیا !!