رئیس شورای شهر مشهد در پنجاه و چهارمین صحن علنی شورای شهر: بهای خدمات اتوبوسرانی و قطارشهری مشهد به دلیل افزایش هزينه‌های این دو سازمان از نیمه فروردین افزایش می‌یابد .

بله دیگه وقتی دولت بی پول باشه و شهرداری بی پول تر، بالاخره هزینه های حمل نقل عمومی هم باید از جیب مردم تأمین شه دیگه!!