گاف عجیب نماینده مردم طرقبه در مجلس درباره محل نیوزیلند / آنجا اروپاست !؟ .

بابا کاری نداشته باشین خب ایشون که تا حالا نرفته نیوزیلند که بدونه اروپاست یا اقیانوسیه، شایدم معلم جغرافیاش بد بوده بنده خدا