ساخت و نصب نمونه اولیه سطل زباله ویژه ته سیگار در بلوار احمد آباد مشهد

با توجه به حجم زیاد ته سیگار کار خیلی خوبی انجام شده ولی معمولا این کار در دنیا با مشوق‌هایی مثل بلیط حمل‌و‌نقل و کتاب انجام میشه که اینجا اونو دیگه یادشون رفته