در خبرها آمده شهردار مشهد در ایام نوروز به دلیل داشتن مشغله کاری ناهار خود را در فست فودها صرف می کند .

خوبیه شهردار جوان داشتن همینه دیگه! نیاز نیس حتما غذای خونگی بخوره و استراحت زیاد داشته باشه تا توان داشته باشه واسه خدمت