مدیر جهاد کشاورزی مشهد:وضعیت کنونی کشف‌رود حاصل مدیریت ضعیف و بی‌توجهی به بهداشت غذایی و محیط زیست در دو دهه گذشته است.

شما که مدیریتتون حرف نداره برای کشف رود مشهد چیکار کردین؟ برای باستی هیلز مشهد چیکار کردین؟ کلا برای مشهد چیکار کردین؟