انتقال مقدار زیادی پرتقال توسط یکی از ماشین‌های شهرداری به حاشیه شهر و معدوم‌سازی آنها
کار بسیار درستیه! اصلا یک اصل هست میگن میوه رو فاسد بکن ولی ارزان تر به مردم نده.