زباله‌های زائرسراهای نزدیک حرم مطهر (سرشور۲۵) .

اگر یک لحظه با خودتون فکر کنید که اون پاکبان هم که اینا رو جمع میکنه انسانه فکر نکنم دیگه این کار رو بکنید.