در هفت سین مجتمع تجاری وصال مشهد از بچه خوک در الکل به عنوان نماد سال خوک استفاده کردند!

کاپ قهرمانی ترسناک ترین وچندش ترین سفره هفت سین تعلق میگیره به همین اثر هنری! الان یعنی خیلی ابتکار عمل داشتین یا مثلا خیلی شیک شده؟؟