طی حکمی از سوی شهردار مشهد، بختیاری معاون فرهنگی شهرداری جای خود را به مهدی زارعی داد .

اصلاح‌طلبان به اذعان خیلی‌ها دو سال خوب رو با عملکرد ضعیف حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی از دست دادند که جبرانش به شدت سخته!! .

البته وقتی مدیر روابط عمومی معاونت در نشست خبری در جواب سؤال خبرنگاری در رابطه با چرایی عدم همکاری با خبرنگاران و رسانه‌ها عنوان کرد: ما ضرورتی نمیبینیم با رسانه کم بازدید همکاری کنیم مخصوصا اگر در دوره‌ی پیش نیز با شهرداری همکاری داشته‌اند! این میشه نتیجه‌ همون تفکر مسموم .