محمدحسن مصحفی، معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی شهرداری مشهد :خیابان غذا روز سیزدهم فروردین ماه از ساعت ۱۸ الی ۲۴ در انتهای خیابان هفت تیر مشهد دایر است .

حالا خیابان غذا هم که زیاده دیگه، در حد همون میلان غذا بیشتر نیس. چون اصولا خیابان غذا باید دارای تنوع غذایی با کیفیت همراه معرفی فرهنگ غذایی یه شهر باشه. دیگه دوتا سیب زمینی سرخ کرده و پیراشکی که این حرفا رو نداره بابا.