جایگزینی پوسترهای جاذبه های گردشگری مشهد با پوسترهای تبلیغاتی شامپو صحت در میدان شهدا مشهد

حالا ما راضی به ضرر مالی شهرداری نبودیم اگه قراردادشون تموم نشده، ولی بازم خرسندیم نسبت به این تغییر نگرش مثبت شهردار و شهرداری.