عدم حضور احسان اصولی در مراسم معارفه زارعی معاون جدید فرهنگی! چه معنایی دارد!؟

به دلتون بد راه ندین بابا! شاید چون تعطیلات طولانی بوده، هنوز مشغول عید دیدنی و عیدی دادنن! یه موقع فکر نکنین چون گزینه خودشون نشده معاون ایشون تشریف نیاوردند ها .