مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی: خراسان رضوی دارای بیشترین مراجعات نزاع در کشور .

مگه برای فرهنگ شهروندی و آموزش نحوه برخورد با افراد چه کار کردیم که الان انتظار داریم آمار نزاع پایین باشه!!! بودجه اینجور چیزا معمولا صرف همایش میشه که از توش چیزی در نمیاد.