سفر دو معاون شهردار و یک عضو شورای شهر مشهد به آرژانتین و اروگوئه

در این وضعیت اقتصادی رفتن به این کشورها خیلی ضروری به نظر میرسه، بالاخره جایگاه جهانی مشهد ممکنه با نرفتن این دوستان از دست بره .